Micro Locals


Micro Locals Project

Vanaf medio 2020 kunnen organisaties en bedrijven in de verschillende plaatselijke regio’s in Rivierenland, zoals o.a.; winkels, sportclubs, politieke partijen, brandweer, politie, maatschappelijke organisaties, stichtingen, evenement-organisaties, overheidsinstellingen, bingo, tennisverenigingen, voetbalclubs, golf, zwembad, en nog veel meer instanties, deelnemen aan een landelijk primeur van omroep RegioTV Tiel, – het Micro Locals Project- (online nieuws & informatie platform).

Dit uniek project, het Micro Locals Project van Stichting Stadsomroep Tiel (RegioTV Tiel), is een uniek online digitaal nieuws, informatie, marketing en promotioneel concept, speciaal ontwikkeld voor bedrijven, organisaties en instanties, die nieuws, berichten en /of marketingactiviteiten wensen in de regionale omgeving, en tevens behoefte hebben van een landelijk- en of nationaal bereik. 

.

RegioTV Tiel is van en voor de regio.

Het Micro Locals Project zorgt ervoor dat de inwoners per regio en gemeente goed, snel en juist geïnformeerd worden, met nieuws, informatie, cultuur en promotionele activiteiten, hun omgeving en cultuur herkennen, kritisch kunnen participeren, volwaardig deel kunnen uitmaken van die samenleving vanuit een vast aangesteld nieuws/journalistieke formule en hierdoor een wapen vormt tegen het snel opkomend nepnieuws en berichtgevingen.

Het Micro Locals Project staat d.m.v. deze nieuws/journalistieke formule, borg voor een professioneel en relevant media-aanbod, dichtbij mensen, toegankelijk voor iedereen en fijnmazig georganiseerd, via televisie, radio en het snel toenemende online internet.

Het Micro Locals Project koestert hun identiteit en relevantie. Het Micro Locals Project zet in op betrouwbaarheid, betrokkenheid, controle en bereik. Dat is de opdracht aan de hoofdredactie van Stichting Stadsomroep Tiel(RegioTV Tiel), die de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid draagt bij de regionale omroep.

Het Micro Locals Project (lees: nieuws/journalistieke formule): belooft de samenleving:

▶ een betrouwbare journalistieke basisvoorziening in de regio;
▶ grote regionale betrokkenheid;

▶ enorme verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. het nieuws;
▶ voor iedereen en altijd bereikbaar te zijn;
▶ een spilfunctie te zijn in de ontwikkeling van de regionale en lokale journalistiek

Nieuws is bij uitstek een taak van RegioTV Tiel die een spilfunctie vervult bij het versterken van de regionale journalistiek, overal in Nederland. Dat is een taak die voor onze democratie steeds belangrijker wordt. RegioTV Tiel legt zichzelf daarom een grote journalistieke ambitie op.

Het is een collectieve verantwoordelijkheid om ook in de dunbevolkte gebieden de journalistiek overeind te houden.

Fijnmazigheid is daarbij een kernbegrip, wat betekent dat RegioTV Tiel het publiek willen bedienen op het niveau van hun sociale, economische en culturele verbondenheid.

RegioTV Tiel is geen doorgeefluik van andermans nieuws, maar producenten van nieuws. RegioTV Tiel is graag de bron voor andere media, of dat nu gaat om websites en programma’s of lokale printmedia.

Vanuit zijn publieke functie voelt de RegioTV Tiel zich verantwoordelijk om een spilfunctie te vervullen bij samenwerkingsverbanden met dagbladen en lokale omroepen.

Het voorstel van de Raad voor Cultuur om ook niet-media organisaties zoals maatschappelijke instellingen, politiek, overheid en bibliotheken bij de samenwerking te betrekken past zeer goed bij de verbindende en culturele functie die RegioTV Tiel ook heeft en graag verder wil uitbreiden.

Naast nieuws vangen we de identiteit van regio en stad met programma’s die zich richten op de actuele omgeving. Evenementen vallen hieronder, maar ook de dagelijkse focus op een straat of dorp.

Door vanuit het Micro Locals Project, onze werkwijze, kennis en platform centraal te stellen, te delen en samenwerkingsverbanden te vormen met alle betrokken maatschappelijke organisaties in de regio voor de nabije toekomst.

Met een doordachte combinatie dat er tussen het Micro Locals Project, landelijke & regionale samenwerking en clustervorming, er een uniek nieuwsformule gerealiseerd zal worden, zonder de kwaliteit van het media-aanbod aan te tasten.

Ervaring, gedrevenheid en kennis van online techniek is niet alleen essentieel om te kunnen innoveren maar draagt ook in belangrijke mate bij aan het succes van deze innoverende formule, het Micro Locals Project.

Het RegioTV Tiel – Micro Locals- concept draagt bij en biedt de mogelijkheden van harmonisatie en standaardisatie.

Het resultaat is een strategie voor een nieuwe technische nieuws-infrastructuur, strategie, nieuwsgaring en werkwijze, een overzicht bieden van lokaal en regionaal nieuws en een vermindering van de huidige en de toekomstige kostenplaatje m.b.t. nieuwsgaring in de regionale sector.

.

Nieuwsberichten & Adverteren 

Het online platform biedt verder een uitgebreid scala aan mogelijkheden om d.m.v. crossmedia en newmedia modules veel meer bereik en resultaten te behalen.

Het is een aparte online interface platform binnen het RegioTV Tiel concept, die je in staat stelt om je te plaatsen, nieuwsbericht, informatie en advertentie tot in detail vorm te geven op een bijzondere manier.

Het verschil tussen een bericht promoten en adverteren

Het belangrijkste verschil voor u tussen een eigen bericht plaatsen, promoten of adverteren op het RegioTV Platform of bij overige aanbieders, is de hoeveelheid tijd die het je kost om een betaald bericht op bijvoorbeeld, Facebook, Youtube, Social Media of uw eigen website te vertonen, naast de hoge kosten, slecht regionaal bereik, vele verplichtingen en de geringe mogelijkheden die daar tegenover staan.

Het RegioTV Online Platform is een goed presterend online gespecialiseerd nieuws platform, waarmee men meer regionaal bereik, mensen, organisaties, bedrijven, resultaten en te verwezenlijken doelstellingen kan bereiken (zonder dure clicks te vergaren, personeel- en hoge marketingskosten) maar gestructureerd, goed onderbouwd en gefaciliteerd, je eigen fan base, volgers en potentiële klanten kan te vergroten, en gelijktijdig te werken aan marketing, branding en promotionele activiteiten.

Wanner u iets te melden heeft of uw omgeving ergens van op de hoogte wenst te stellen, is het RegioTV Platform, de juiste online manier om het bericht te promoten.

Wenst u specifieke doelstellingen voor uw bedrijf te realiseren dan is adverteren om het RegioTV Platform uw beste zakelijke keuze.

.